28 Aug '12, 12am

Mun pina kamiangan, gisang wn kulit durian min ae Lalu pian kamiangan kh?

Mun pina kamiangan, gisang wn kulit durian min ae RT @BuhanPahuluan: Lalu pian kamiangan kh? RT @brokenh41556488: @BuhanPahuluan tahu bnar, suah menjapai setumat.. Miang lgsung Ħïî:D☀ Ħïî:D☀ Ħïî:D☀

Full article: http://m.tmi.me/w7frA

Tweets